ฝึกฝนเพื่อความสำเร็จ

นักกีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ใช้เวลาว่างหลังในช่วงเช้า เย็นหลังเลิกเรียน และวันหยุด กับการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักและหลากหลาย
เพื่อการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้ถึงมากที่สุด

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.