กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.