ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีมาก

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ขนาดใหญ่พิเศษ : ระดับดีมาก

ขอบคุณภาพจาก ท่านรองฯยงยุทธ์ พึ่งละออ (รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง)


ระบบดูแล ดีมาก59001

Bookmark the permalink.