วันเด็ก

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับจังหวัดชัยนาท

ขอบคุณภาพจาก อ.ธีรพงศ์ เพ็งชัย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed