รางวัลชนะเลิศ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี 3 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 3 
ผลการประกวดคือ
1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมประกวดครั้งแรก

Bookmark the permalink.