พิธีมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยงานแนะแนว จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รวมจำนวน 131 ทุน ทุนละ 2,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 262,000 บาท

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 5 »

Bookmark the permalink.