รวมข้อมูลการรับนักเรียน

ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทเขตพื้นที่บริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภททั่วไป

ประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษม.1 และม.4 (เพิ่มเติม)

1t rr4 sa

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MEP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน MEP  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Gifted  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Gifted  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ประเภทโรงเรียนเดิม)

 

images

33 44
22 11
m1sg 4s
1m 4cnp

 

 


3

2

35

1

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed