ตลาดนัดแห่งการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาธุรกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การประชาสัมพันธ์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจำหน่ายสินค้าของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผู้เรียนรายวิชาเงินทองของมีค่า)

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 3 »

 

 

Bookmark the permalink.