แจกรางวัล ครอบครัวพอเพียง

ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรับของรางวัล โดยการจับฉลาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.