ทุนกรุงไทยสานฝัน

ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี
สอบได้ที่ 1 ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ทุนละ 50,ooo บาท/คน เป็นประจำทุกปี จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
พร้อมมอบเงินโครงการกรุงไทยสานฝันอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี 179,800 บาทและโครงการกรุงไทยสานฝันบ่อหมักปุ๋ยอินทรีย์ 25,100 บาท ให้โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Bookmark the permalink.