มอบทุนมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

พตต.สุรพงษ์ พงษ์อร่าม และคณะ จากมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปีการศึกษา 2560
จำนวน 15 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท

 

 

 

 

Bookmark the permalink.