ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

ผู้แทนจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นให้กับผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
พร้อมกิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: อาจารย์วิษณุ ประสิทธิกสิกร ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.