รางวัลจากโครงการยุวชนประกันภัย

นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการยุวชนประกันภัย

ประเภท รายละเอียด
ประเภทโรงเรียน ระดับจังหวัด   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ประเภทนักเรียน

ประเภทเพลง : ระดับภาค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลรวม 13,000 บาท

ประเภทการแสดงพื้นบ้าน : ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท

และในโอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดชัยนาท มอบทุนการศึกษาพิเศษ ให้นางสาวพุฒิชาด โพทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

Bookmark the permalink.