กวีน้อย

ครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
ให้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีนิพนธ์และความเรียง “กวีน้อย ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9”
โดยมีกวีซีไรต์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และนักเขียนชั้นนำของประเทศหลายท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณภาพจาก อ.เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed