Singha Sport Show

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จัดกิจกรรม “Singha Sport Show” นำนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง ทีมชาติไทย ชุดแชมป์ซีเกมส์ ที่ประเทศมาเลเซีย
มาจัดสอนเทคนิคการเล่นตะกร้อและเกมส์แจกของรางวัลมากมาย ณ บริเวณศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.