๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย และ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

PNOHT600505001006902

ขอบคุณวีดีโอจาก : Thai PBS News

CNP_2470

 

Bookmark the permalink.