อบรมการสร้างความปลอดภัยในสังคม

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสร้างความปลอดภัยในสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

« 3 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed