ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

นักเรียนที่มีรายชื่อ กรุณา Download เอกสารและกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อประกอบการมอบตัว

 

พ1 พ1ส
g1 g1ส
m1m m1s

Bookmark the permalink.

Comments are closed