ความรู้การเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งกับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed