Thai Science Camp

นางสาววรพิชชาฐ์ จันทร์เรือง ม.4/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เข้าร่วมโครงการ “ค่าย Thai Science Camp” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2562

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์

youtube-app-dark-theme-p01

Bookmark the permalink.

Comments are closed