แถลงความพร้อม ช.น.พ.เกมส์

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา แถลงความพร้อมของแต่ละคณะสี พร้อมโชว์ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและสนใจในกีฬา

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค

Bookmark the permalink.