รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค

คุณประวงษ์ กานนท์รังษี กรรมการสโมสรไลออนชัยนาท มอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผลการแข่งขัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค
โดย เด็กชายธนบดี โตแฉ่ง , เด็กหญิงประภาพันธ์ เฮี๊ยะหลง และเด็กหญิงวรัญญา ใบตองอ่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

Bookmark the permalink.