บริจาคโลหิตและอวัยวะ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะกับสภากาชาด

Bookmark the permalink.