ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ชัยนาท มอบทุน

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดชัยนาทที่เข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ทุนละ 5,000 บาท
ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมสอบเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ จำนวน 3 คน 
ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ชัยนาทจึงมอบทุนการศึกษาให้ 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท

Bookmark the permalink.