วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จัดงานเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เนื่องในวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน ประจำปี 2560

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.