เอเอฟเอส

เอเอฟเอสเขตชัยนาท
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเงินค่าสมัครที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม (ห้อง424)
ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 5 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่ครูธัญยดาและครูจินดา
IMG_7154 IMG_7152

Bookmark the permalink.

Comments are closed