อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/62 “รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค และ อ.อรณัส เอ่งฉ้วน ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed