ค่ายต้นกล้าตุลาการ

นางสาวบุษยา ล้อมลาย นักเรียนชั้น ม.4/5 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมกิจกรรม”ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่9
จากการสมัครเข้าร่วมของนักเรียนทั่วประเทศ 1,115 คน คัดเหลือเพียง 135 คน
โดยสำนักงานศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2562
ณ ศาลฎีกา กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.พิมลพรรณ  ใหม่ชัย

Bookmark the permalink.

Comments are closed