ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2562

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ

  1. ตารางเรียน ทดลองใช้ 1 สัปดาห์
  2. ถ้ามีปัญหา ให้แจ้งที่ฝ่ายวิชาการ ห้อง ผลิตเอกสาร (223)  ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
  3. มีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ดังนี้

ม. 1/G จากห้อง 641 ย้ายไป ห้อง 643
ม. 2/4 จากห้อง 642 ย้ายไป ห้อง 641
ม. 4/G จากห้อง 643 ย้ายไป ห้อง 644
ม. 5/5 จากห้อง 644 ย้ายไป ห้อง 642

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed