ชนะเลิศ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 9
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ขอบคุณภาพจาก: อ.ภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ค่ะ

Bookmark the permalink.