ร่วมการแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 9
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ขอบคุณภาพจาก: อ.ภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ค่ะ

Bookmark the permalink.