ชนะเลิศ เซปักตะกร้อ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ-ตะกร้อลอดห่วง ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ขุนด่านเกมส์ ณ จังหวัดนครนายก

ฝึกซ้อมโดย อาจารย์บุญมา เมืองกุล

S_7096312553068 S_7096312766333 S_7096312855371

Bookmark the permalink.