ติวเข้ม Gat

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดติวเข้ม GAT , PAT , O-NET และ 9 วิชาสามัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
(ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 2560 – 2 มี.ค. 2561)

Bookmark the permalink.