วันวิสาขบูชา

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed