ค่ายพัฒนาแกนนำอาสา

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมเข้าค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One

ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ธีรพงศ์ เพ็งชัย ค่ะ

Bookmark the permalink.