ภาษาอังกฤษ 2 นาที

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ในทุกเช้าวันพฤหัส ณ บริเวณลานธรรม
เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี สนใจ ฝึกการใช้ การสนทนาและกล้าแสดงออก
เพราะภาษาอังกฤษสำคัญต่อการสื่อสารและไม่ยากอย่างที่คิด

 CNP_7855

Bookmark the permalink.