คณะกรรมการนักเรียน

มอบโล่และเกียรติบัตรให้คณะกรรมการนักเรียนและประธานนักเรียน ปีการศึกษา2560
พร้อมประดับเข็มให้กับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.