ชนะเลิศ การตอบปัญหาสารานุกรมไทย

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้
“สารานุกรมไทยสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” 

โครงการปิ่นมาลาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/pg/pinmalaedusu

Bookmark the permalink.