รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2560
จาก ท่านรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.