พิธีถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อีกประการหนึ่งด้วย

ขอบคุณภาพจาก: นักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์ คำภา ค่ะ

« 1 of 4 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed