ชมรม Startup club

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจากชมรม Startup club เข้ารับการอบรมโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้าปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท

ขอบคุณภาพจาก อ.บุญเหลือ หอมเนียมค่ะ

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.