ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

ขอบคุณภาพจาก อ.กำพล อู่ดี

Bookmark the permalink.