ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
โดยคุณวันชัย ซอยชนะวัฒนา ประธานกรรมการสถานศึกษา รร ชัยนาทพิทยาคม
สนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักเรียน จำนวน เงินรางวัลคนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

1.รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี11)
ระดับชั้น ม.1-ม.3 จากทั้งหมด 12 ทีม
2.รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อวตามแนว PISA
ระดับชั้น ม.1-ม.3 จากทั้งหมด 12 ทีม
รายชื่อนักเรียน รายชื่อผู้ฝึกสอน รายชื่อนักเรียน รายชื่อผู้ฝึกสอน
1.เด็กหญิงวรัญญา ใบตองอ่อน
2.เด็กชายธนบดี  โตแฉ่ง
1.นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม
2.นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง
1.เด็กหญิงประภาพันธ์ เฮี๊ยะหลง 1.นางสุทัศษา อินมณี

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

Bookmark the permalink.