ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน

งานแนะแนว ต้อนรับการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กำพล อู่ดี

Bookmark the permalink.