ผักที่ปลูกด้วยสองมือ

เด็ก ๆ ช.น.พ. โชคดี ทำตามคำพ่อสอน มีความสุขอยู่กับธรรมชาติ เรียนรู้การเป็นผู้ผลิต มีผักที่สดสะอาดบริโภค
วันสุดท้ายของการเรียน มีผักที่ปลูกด้วยสองมือเป็นของฝากแม่ เชื่อมโยงถ่ายทอดความรู้จากโรงเรียนสู่บ้าน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์กาญจนา ศิลกุล

Bookmark the permalink.