สอวน.ค่าย1

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าสอบคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.ค่าย1 (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ประจำปี 2562
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ทั้งนี้ประกอบด้วยสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ ณ  ศูนย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.มธุรส รัตนวงศ์สนิท ค่ะ

S__73039876

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed