โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกิจกรรมให้ความรู้และการตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรณไม้ที่ปลูกในโรงเรียน
เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยนักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.5/3 ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed