พิธีมอบทุนการศึกษา

งานแนะแนวจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ทั้งนี้โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก นักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์ คำภา ค่ะ

« 1 of 6 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed