งานจารจร

ร้อยตำรวจเอกสามารถ เมณฑ์กูล ร่วมประชุมครูและสารวัตรนักเรียนเรื่องงานจารจร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับงานจารจร

ขอบคุณภาพจาก อ.อิสยาภรณ์ ทับสกุล ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed