กิจกรรมจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 “อบรมจิตอาสาพัฒนาชนบท” และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

ขอบคุณภาพจาก อ.อิสยาภรณ์ ทับสกุล ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed